Rok 2022. jest rokiem XII Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Igrzysk Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Honorowy Patronat nad nimi objęła Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser – Duda. Odbyły się one w pięciu miastach, w pięciu różnych terminach: Rybnik (5 – 7 maja), Bydgoszcz   (20 – 22 maja), Poznań (28 -30 maja), Warszawa (3 -5 czerwca), Kielce (4 – 8 lipca). Spowodowane to było ciągle obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego. Wzięło  w nich udział łącznie około 2000 uczestników. Program Igrzysk obejmował czternaście dyscyplin sportowych rozdysponowanych między wspomniane pięć miast, to znaczy, że w każdym z nich  odbywały się zawody w innych dyscyplinach sportu.

Światową tradycją jest, iż „Ogień Nadziei”, którym płonie Znicz Olimpijski znajdujący się w miejscu Ceremonii Otwarcia wspomnianych Igrzysk przynoszony jest przez sztafetę składającą się z członków policyjnej organizacji „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”. Organizacja nasza od ponad dwudziestu dziewięciu lat prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, a jej Honorowym Przewodniczącym zawsze jest Komendant Główny Polskiej Policji.

I tym razem tradycji stało się zadość, albowiem w każdym z wyżej wymienionych miast w dniu rozpoczęcia danej części Igrzysk odbył się  bieg z pochodnią płonącą „Ogniem Nadziei”, którym wieczorem, w czasie Ceremonii Otwarcia, wspomnianych Igrzysk, zapalaliśmy znajdujący się tam Znicz Olimpijski. Po zakończeniu misji polegającej na dostarczeniu „Ognia Nadziei” i zapaleniu nim Znicza członkowie naszej organizacji zamieniali stroje biegowe na stroje wolontariuszy by pomagać organizatorom w prowadzeniu zawodów. W sprawnej organizacji biegów oraz ich przeprowadzeniu dużego wsparcia udzielili nam kierujący jednostkami policji na danym terenie za co serdecznie dziękujemy: nadinsp. dr. Jarosławowi Kalecie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach, nadinsp. Pawłowi Dzierżakowi Komendantowi Stołecznemu Policji w Warszawie, insp. Annie Jędrzejewskiej – Szpak Komendant Centrum Szkolenia Policji,  insp. Rafałowi Głuchowi Komendantowi Miejskiemu Policji w Rybniku, insp. Witoldowi Markiewiczowi Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy, insp. Robertowi Kasprzykowi Komendantowi Miejskiemu Policji w Poznaniu, insp. Tomaszowi Śliwińskiemu Komendantowi Miejskiemu w Kielcach, mł. insp. Tomaszowi Jaroszowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Skarżysku – Kamiennej oraz mł. insp. Markowi Gago Komendantowi Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie . Wielkie słowa podziękowania należą się także insp. dr Agacie Malasińskiej – Nagórny Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, która wzięła udział w naszym biegu ulicami Kielc. Nawiązała w ten sposób do precedensu stworzonego przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Matejuka, który w 2009 roku niósł razem z nami ulicami Warszawy „Ogień Nadziei” wędrujący z Aten przez wiele światowych stolic do Boise w Idaho miejsca Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych.