Tradycyjny, dziesiąty już, „Mazowiecki Miting Rowerowy Olimpiad Specjalnych,” organizowany zwykle pod koniec września bądź na początku października, tym razem odbył się 11 czerwca. Powodem zmiany terminu są planowane prace modernizacyjne młocińskiego Parku Rekreacji i Wypoczynku, miejsca corocznej rywalizacji sportowców z Olimpiad Specjalnych.

W mitingu wzięło udział pięćdziesięciu specjalnych sportowców z dziewięciu mazowieckich klubów Olimpiad Specjalnych. Rywalizowali oni na dystansach: 250, 500, 1000 oraz 3000 m. Jak zawsze walka była bardzo zacięta i bardzo wyrównana. Zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy zawodów ponieważ każdy z nich pozostawił w pokonanym polu swoją niepełnosprawność.

„IX Ogólnopolski Dzień Młodego Sportowca…”

Miejscem, którego były sportowe obiekty warszawskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbył się 15 czerwca.

Trwająca kilka godzin impreza będąca połączeniem rywalizacji, zabawy i nauki została przez rodziców, postronnych obserwatorów, jak i samych sportowców, oceniona jako bardzo udana zarówno pod względem sportowym jak i edukacyjnym. Miała ona za zadanie m. in. zapoznać, mających od 6. do 12. lat, specjalnych sportowców z zasadami przechodzenia przez jezdnię po pasach dla pieszych jak i podstawowymi regułami poruszania się po drogach publicznych. Pomogli nam w tym, jak zawsze, wykładowcy z Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji, którzy zaprezentowali bardzo profesjonalny sposób prowadzenia tego instruktażu, duże wyczucie oraz wielką empatię co w zajęciach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ma olbrzymie znaczenie. Efekt ich działań był taki, że uczestniczący w prowadzonym przez nich szkoleniu nie bardzo chcieli się z nimi rozstawać po jego zakończeniu. Niestety nie było to możliwe ze względu na rotacyjny sposób prowadzenia imprezy i dużą liczbę jej uczestników.

Godnym odnotowania jest fakt, iż młodych sportowców odwiedziła Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser – Duda, Honorowa Patronka Olimpiad Specjalnych, która odbyła z nimi długi spacer po „Bielańskim Lasku”. Opuszczając gościnne progi UKSW Pani Prezydentowa wręczyła każdemu z uczestników plecak z prezentami.

Oczywiście i tym razem nie zabrakło, uwielbianego przez wszystkich, insp. Sowy, pluszaka symbolizującego Centrum Szkolenia Policji, do którego każdy mógł się przytulić i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy ci, którzy tego nie zrobili będą musieli poczekać jakiś czas na kolejną okazję.