Ojczyzną ruchu „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” (The Law Enforcement Torch Run for Special Olympics), którego celem jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w wielu krajach naszego globu powstały i działają organizacje, których założycielami i członkami są ludzie na co dzień zajmujący się wdrażaniem i egzekwowaniem prawa, a więc: policjanci, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, strażnicy graniczni, więzienni, miejscy a nawet strażacy.

Od dnia 26 III 1995 r. polska jest jednym z tych krajów. Tego bowiem dnia kilkuosobowa grupa policjantów w obecności przedstawicieli wyżej wymienionych profesji powołała do życia w strukturach Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów organizację  zrzeszającą ludzi dobrej woli, chcących działać społecznie. Organizacja ta przyjęła nazwę „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”.

„Olimpiady Specjalne – Polska” są stowarzyszeniem sportowym zajmującym się realizacją światowego programu polegającego na organizowaniu treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Środki na swą działalność – jako organizacja poza budżetowa – stowarzyszenie otrzymuje od sponsorów lub partnerów. Nasza organizacja, której honorowym przewodniczącym jest Komendant Główny Policji, ma zaszczyt być jednym z nich.

Ideą oraz celami naszej Organizacji są:

  • Krzewienie wiedzy o fakcie istnienia w naszym społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną, czego efektem jest zrozumienie i akceptacja ich przez społeczności, w których żyją;
  • Zbierania środków pieniężnych na działalność „Olimpiad Specjalnych – Polska”.

Oba te cele osiągamy organizując miedzy innymi „Biegi z Pochodnią”. Tradycją tego światowego ruchu, w którym od bez mała dwudziestu lat już uczestniczy polska Policja jest, że „Święty Ogień Olimpijski”, „Ogień Nadziei”, którym płonie Znicz znajdujący się na arenach sportowych zmagań Specjalnych Olimpijczyków, jest niesiony przez sztafetę składającą się z ludzi na co dzień strzegących prawa.