Drodzy Państwo!

Drodzy Państwo, to że możemy realizować nasze plany, efektem czego jest uśmiech a bardzo często łzy szczęścia specjalnych sportowców, zawdzięczamy naszym partnerom, którymi są:

UCZESTNICY GŁÓWNEJ KONKURENCJI PIKNIKU

PARTNERZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

FUNDATORZY NAGRÓD

PATRONAT MEDIALNY

Kolejność w jakiej zostali wymienieni Partnerzy odzwierciedla wielkość Ich finansowego wkładu, nie odzwierciedla zaś Ich miejsca w naszych sercach i sercach Tych, którym poświęcamy nasz czas i nasze siły, tu bowiem Wszyscy jesteście równi.

W przypadku zdecydowania się na wsparcie naszych działań prosimy o przesłanie pieniędzy na konto:

ZSzNSZZP (Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów)

Bank Spółdzielczy
nr 63 8013 0006 2001 0000 2860 0001

Wszelkie informacja dotyczące podjętej decyzji prosimy przesyłać na adres:

Centrum Szkolenia Policji

05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121
Organizacja „Bieg z Pochodnią…”
tel. +48 606 948 222
e-mail: torchrun@olimpiadyspecjalne.pl