Drodzy Państwo!

Drodzy Państwo, to że możemy realizować nasze plany, efektem czego jest uśmiech a bardzo często łzy szczęścia specjalnych sportowców, zawdzięczamy naszym partnerom, którymi są:

UCZESTNICY GŁÓWNEJ KONKURENCJI PIKNIKU

PARTNERZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

FUNDATORZY NAGRÓD

PATRONAT MEDIALNY

Kolejność w jakiej zostali wymienieni Partnerzy odzwierciedla wielkość Ich finansowego wkładu, nie odzwierciedla zaś Ich miejsca w naszych sercach i sercach Tych, którym poświęcamy nasz czas i nasze siły, tu bowiem Wszyscy jesteście równi.

W przypadku podjęcia decyzji o wsparciu naszych działań, prosimy o przesłanie środków finansowych na konto ZW NSZZ Policjantów KSP (Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Stołecznej Policji):

Volkswagen Bank Polska S.A.
19 2130 0004 2001 0169 7804 0002

Wszelkie informacja dotyczące podjętej decyzji prosimy przesyłać na adres:

Centrum Szkolenia Policji

05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121
Komisja d.s. Olimpiad Specjalnych – “Bieg z Pochodnią…”
tel. 606 948 222 lub tel./fax 48 47 72 53 504
e-mail: torchrun@olimpiadyspecjalne.pl