Centrum Szkolenia Policji
Organizacja „Bieg z Pochodnią…”

05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121
tel. +48 606 948 222
e-mail: torchrun@olimpiadyspecjalne.pl

Nr rachunku bankowego ZSzNSZZP
(Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów):
63 8013 0006 2001 0000 2860 0001