Znów zapłonął „Ogień Nadziei”…

Jedenaste, już, Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, których Honorowym Patronem była Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser – Duda, odbyły się w dwóch miastach, Wisła – Istebna oraz Białystok.  Wzięło w nich udział łącznie 360 uczestników. Program Igrzysk obejmował pięć zimowych konkurencji sportowych rozdysponowanych między wspomniane dwa miasta, to znaczy, że w każdym z nich odbywały się zawody w innych konkurencjach  sportowych. Pierwsza część Igrzysk, odbyła się w dniach 27 luty – 1 marca br. w Wiśle – Istebnej. Uczestniczyło w niej 200 specjalnych sportowców, którzy walczyli o medale i dyplomy w: narciarstwie alpejskim, narciarstwie biegowym oraz biegu na rakietach śnieżnych.

WISŁA – ISTEBNA  27. 03. – 01. 03

Druga odsłona wspomnianych Igrzysk miała miejsce trzy tygodnie później t.j. od 21.do 24. marca w Białymstoku. Uczestniczyło w niej 160 zawodników, którzy walczyli o prymat i trofea w jeździe szybkiej na lodzie oraz unihokeju. Oczywiście, jak zwykle, rywalizacja była bardzo zacięta a uzyskane wyniki określały miejsce w końcowej klasyfikacji. Mimo to każdy z uczestników Igrzysk czuł się zwycięzcom ponieważ w pokonanym polu pozostawił swoją niepełnosprawność.

BIAŁYSTOK 21. 03. – 24. 03

W przygotowaniu oraz przeprowadzeniu imprez wzięli udział działający, już od ponad trzydziestu lat, członkowie policyjnego „Biegu z Pochodnią…”. To oni, zgodnie z liczącą kilkadziesiąt lat tradycją, przynieśli, płonącą „Ogniem Nadziei” pochodnię, którym zapłonął znajdujący się w miejscu ceremonii otwarcia Znicz Igrzysk. Wspomniany „Ogień Nadziei” płonął przez cały czas trwania sportowych zmagań każdej z części Igrzysk. Aby zachować jego ciągłość został on przetransportowany z Wisły do Białegostoku w lampce górnicze przez policjanta pełniącego służbę w KWP Białystok, wieloletniego członka „Biegu z Pochodnią…”.

Po zakończeniu naszej misji, jak zawsze, zamieniliśmy stroje biegowe na stroje wolontariuszy i do końca trwania każdej części Igrzysk pomagaliśmy w jej sprawnym przeprowadzeniu.