Mazowiecki Miting Rowerowy

Kolejny, dziewiąty już, Mazowiecki Miting Rowerowy, odbył się .w dniu 3. października 2023 r. Tradycyjnie miejscem zawodów był teren rekreacyjno – wypoczynkowego parku na warszawskich Młocinach. Tradycyjnie też, współorganizatorami i wolontariuszami pomagającymi w ich przeprowadzeniu byli członkowie z policyjnego „Biegu z Pochodnią…” W zawodach rozegranych na dystansach: 250, 500, 1000 oraz 3000 m. rywalizowało pięćdziesiąt pięć zawodniczek i zawodników wspomnianych Olimpiad Specjalnych o różnym poziomie zaawansowania. Aby wyrównać szanse zostali oni podzieleni, niezależnie od wieku, na grupy sprawnościowe. To spowodowało, że zawody odbywały się, zresztą jak zawsze, w zaciętej i pełnej uśmiechu atmosferze wywołanej możliwością rywalizacji między sobą na niwie sportowej a także niezłomnym przekonaniem o zwycięstwie nad swoją ułomnością. Dla nas wolontariuszy był to pracowity ale także wielce satysfakcjonujący czas.