Policyjna organizacja “Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” od prawie trzydziestu lat prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie będących członkami Stowarzyszenia “Olimpiady Specjalne”.

W chwili obecnej zbieramy fundusze, które umożliwią nam przygotowanie paczek “świąteczno- noworocznych” zawierających: żywność, słodycze oraz owoce. Paczka o wartości 200 zł.  spowoduje, że nadchodzące święta będą dla tych ubogich osób bardziej dostatnie i uroczyste. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości finansowego wsparcia nas kwotą 2460 zł. brutto, za którą będziemy mogli przygotować dziesięć paczek i opłacić VAT. Oczywiście wielokrotność tej sumy spowoduje zwielokrotnienie ilości paczek. W każdej z paczek znajdzie się wkładka z życzeniami  oraz informacją  o tym kto jest Współfundatorem przygotowanych przez nas paczek.

Jeżeli chodzi o stronę formalną przekazania pieniędzy to zostanie to zrobione przez zawarcie umowy cywilno-prawnej. Tam też znajdziecie Państwo numer konta bankowego, na które będzie należało przesłać zadeklarowaną w umowie kwotę. Wszystkim wspierającym nas „osobom prawnym” zostanie wystawiona faktura.

Kierującym i odpowiedzialnym  za przeprowadzenie akcji jest przewodniczący Organizacji Jacek Hachulski  –  tel. nr  606 948 222 lub e-mail: torchrun@olimpiadyspecjalne.pl

Wszystkim Tym, którzy zdecydowali się nas wesprzeć DZIĘKUJĄ Z CAŁEGO SERCAczłonkowie organizacji „Bieg z Pochodnią…”oraz Ci, dla których to wszystko…