W dniu 18 września b.r. na sportowych obiektach warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się już piąta edycja „Ogólnopolskiego Dnia Młodych Sportowców Olimpiad Specjalnych”. Wsparcia w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu udzieliła policyjna organizacja „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”, której członkowie, od ponad dwudziestu ośmiu lat, poświęcają swój wolny od służby czas osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Wzięło w niej udział prawie 100. „specjalnych sportowców” w wieku 8-12 lat z terenu całej Polski. Program imprezy składał się z: konkurencji sportowych, gier i zabaw oraz po raz pierwszy, z panelu edukacyjnego, który miał na celu zapoznać młodych sportowców z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych. Zajęcia w ramach wspomnianego panelu, w sposób bardzo profesjonalny, prowadziły dwie policjantki, na co dzień wykładowczynie w Zakładzie Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji, które bardzo szybko zaskarbiły sobie sympatię uczestników „szkolenia”. Zawody, w czasie, których przestrzegano obostrzeń sanitarnych, odbywały się w sportowej atmosferze i dostarczyły jej uczestnikom wiele emocji oraz wspaniałych przeżyć. Jak zawsze nie było przegranych, albowiem każdy z uczestników rywalizacji walczył i pozostawił w pokonanym polu, przede wszystkim, swoją niepełnosprawność. Rywalizujących do walki zagrzewał „Inspektor Sowa”, maskotka legionowskiego Centrum Szkolenia Policji, którą ożywił jeden z wolontariuszy, członek organizacji „Bieg z Pochodnią…”. Tradycyjnie był on, jak wielu jego poprzedników, obiektem zainteresowania wszystkich uczestników imprezy. Prawie każdy chciał się do niego przytulić i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Jego popularność spotęgował fakt, iż na początku imprezy każdy z uczestników otrzymał jeden z przywiezionych przez niego „pakietów gadżetów” sprezentowanych przez Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Wszystkim wymienionym tu, organizatorzy oraz uczestnicy imprezy, dziękują z głębi serca za udzielone wsparcie w organizacji oraz jej przeprowadzeniu.

Autor zdjęć: Leszek Bosak