W dniu 22 września b.r. odbył się, już, XIII Miting Rowerowy Mazowieckiego Oddziału Olimpiad Specjalnych. Jego miejscem był teren rekreacyjno – wypoczynkowego parku na warszawskich Młocinach. W przeprowadzeniu mitingu pomagali członkowie naszej organizacji. W zawodach rozegranych na dystansach: 250, 500, 1000 oraz 3000 m. rywalizowało pięćdziesiąt zawodniczek i zawodników wspomnianego oddziału Olimpiad Specjalnych. Odbywały się one, jak zawsze, w radosnej atmosferze wywołanej możliwością rywalizacji między sobą na niwie sportowej a także niezłomnym przekonaniem o zwycięstwie nad swoją ułomnością. Dla nas wolontariuszy był to pracowity ale także wielce satysfakcjonujący czas.