W marcu b.r. odbyły się IX Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, nad którymi patronat sprawowała Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser-Duda a zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym przyjął Pan mł. insp. Andrzej Szymczyk p.o. Komendanta Głównego Policji. Ze względu na specyfikę dyscyplin sportowych ujętych w programie zawodów odbyły się one w dwóch różnych miejscach i dwóch różnych terminach. Zakopane (9 – 12 marca) było areną sportowych zmagań narciarzy, w Białymstoku (17 – 20 marca)  rywalizowali ze sobą łyżwiarze i hokeiści halowi.

Światową tradycją jest, iż „Ogień Nadziei”, którym płonie Znicz Olimpijski znajdujący się w miejscu Ceremonii Otwarcia wspomnianych Igrzysk przynoszony jest przez sztafetę składającą się z członków policyjnej organizacji „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”, od ponad dwudziestu dwóch lat prowadzącej działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Organizacja, której Honorowym Przewodniczącym jest zawsze Komendant Główny Policji zrealizowała kolejne przedsięwzięcie, którego jednym z aspektów jest szerzenie w naszym społeczeństwie wiedzy o istnieniu wśród nas wspomnianych osób.

I tym razem tradycji stało się zadość, albowiem w dniach  9 (Zakopane) i 17 (Białystok) marca przeprowadziliśmy biegi z pochodnią płonącą „Ogniem Nadziei”. Oba biegi objął honorowym Patronatem Komendant Główny Policji. Trasy biegów,  wiodły centralnymi ulicami obu miast by zakończyć się w miejscu Ceremonii Otwarcia każdej z części, wspomnianych Igrzysk, zapaleniem Znicza Olimpiad Specjalnych przyniesionym przez nas ogniem. Po zakończeniu naszej misji ci z nas, którym pozwoliły na to obowiązki służbowe pozostali na miejscu by jako wolontariusze służyć pomocą organizatorom Igrzysk w ich sprawnym przeprowadzeniu.

Aby nasza nieobecność w jednostkach nie była zbyt długa podzieliliśmy się na dwa dwudziestoosobowe zespoły, w których oprócz policjantów znajdowali się emeryci policyjni w dalszym ciągu angażujący się w działalność organizacyjną, specjalni sportowcy, strażnicy: miejscy, graniczni, więzienni oraz strażacy. Każdy z zespołów uczestniczyły w innej części Igrzysk i był mieszanką młodości oraz doświadczenia.