Medal, którym polska organizacja
„Bieg z Pochodnią…” (Torch Run…), została uhonorowana przez
światowe władze tego policyjnego ruchu, za swą
dwudziestopięcioletnią działalność.