„OGIEŃ NADZIEI” – KATOWICE 2018

W dniach 9 – 12 czerwca b.r. Katowice były miejscem XI Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Ich Patronem była Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser-Duda.

Tradycją światowego ruchu „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” jest, że „Ogień Nadziei”, którym płonie Znicz znajdujący się w miejscu ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpiad Specjalnych, przynoszony jest przez sztafetę. Członkami sztafety są ludzie na co dzień strzegący prawa oraz specjalni sportowcy. Polska Policja od prawie dwudziestu pięciu lat uczestniczy w tym ruchu.

Tradycji tej po raz kolejny stało się zadość. W dniu 9 czerwca b.r. po raz 34 historii naszej Organizacji wystartowała sztafeta „Strzegących Prawa”. Bieg, nad którym Honorowy Patronat objął Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, poprzedziliśmy rytualnym zapaleniem pochodni “Ogniem Nadziei” przyniesionym w lampce górniczej z miejsca dla nas wszystkich wyjątkowego. Znajdujący się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach obelisk upamiętnia poległych na służbie policjantów. U jego podstawy znajduje się znicz płonący ogniem symbolizującym nadzieje. Przypomina on, że złożona przez nich “ofiara życia” uratowała istnienie tym w obronie, których stanęli. Pochodnię, z którą pobiegliśmy zapaliliśmy na terenie Akademii Wychowania Fizycznego skąd centralnymi ulicami Katowic dobiegliśmy do “Spodka”, miejsca ceremonii otwarcia XI Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Wszystko to po to, by przyniesionym przez nas „Ogniem Nadziei” jeden ze Specjalnych Sportowców, uczestników naszej sztafety, reprezentujący Śląski Regionalny Oddział Olimpiad Specjalnych, zapalił Znicz Igrzysk.

My „Strzegący Prawa” po zakończeniu naszej misji, zamieniliśmy stroje biegaczy na stroje wolontariuszy aby pomagać zawodnikom Olimpiad Specjalnych uczestniczyć w sportowej rywalizacji a organizatorom w sprawnym przeprowadzeniu Igrzysk. Zgodnie z wieloletnią tradycją w naszym biegu uczestniczyli także członkowie rodzin Specjalnych Sportowców, wolontariusze Olimpiad Specjalnych oraz osoby nie związane z naszymi Organizacjami, którym za przyłączenie się do nas dziękujemy.

Realizacja tego dużego przedsięwzięcia możliwa była dzięki finansowemu wsparciu niżej wymienionych partnerów:

Wamexim S.C., BergHoff Sp. z o. o., Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A., Aviotex Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o., White Stone Development Sp. z o. o., „Drukarnia Art”, MCTEAM Sp. z o. o.

PIĘKNIE WAM ZA NIE DZIĘKUJEMY!!!