Jak wiadomo jednym z podstawowych celów działań światowego policyjnego ruchu „Bieg z Pochodnią…” jest zbieranie środków finansowych dla narodowych programów (organizacji) Olimpiad Specjalnych. Od wielu już lat „Międzynarodowa Rada Wykonawcza Biegu z Pochodnią” („ The Law Enforcement Torch Run International Executive Council”), która zarządza tym światowym ruchem, prowadzi kilka klasyfikacji. Klasyfikacje te mają na celu zwiększenie efektywności działań narodowych programów (organizacji) „Bieg z Pochodnią…” w zakresie zbierania wspomnianych funduszy. Oceniają one programy narodowe pod kątem: ilości zebranych funduszy oraz ilości funduszy przypadających na jednego członka narodowego programu Olimpiad Specjalnych w skali roku. Trzecim rodzajem klasyfikacji jest ocena procentowego wzrostu zebranych funduszy w roku minionym w stosunku do roku poprzedniego np. 2013/2012 r. I ta właśnie klasyfikacja stała się naszą specjalnością albowiem kilkakrotnie w przeszłości polska organizacja „Bieg z Pochodnią…” plasowała się w pierwszej trójce ale nigdy nie było to pierwsze miejsce. Tym razem uzyskana i przekazana programowi narodowemu Olimpiady Specjalne – Polska kwota sprawiła, że wreszcie zajęliśmy, upragnione, pierwsze miejsce na świecie w tej szczytnej rywalizacji. Namacalnym dowodem tego jest pamiątkowa plakieta jaką uhonorowany został reprezentant naszej organizacji uczestniczący w międzynarodowej konferencji poświęconej „Biegowi z Pochodnią…” . Miało to miejsce 11 września 2014 roku w Nowym Orleanie, USA i jest dla nas wielkim zobowiązaniem…