W marcu b.r. odbędą się IX Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, nad którymi patronat objęła Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser-Duda a zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym przyjął Pan mł. insp. Andrzej Szymczyk p.o. Komendanta Głównego Policji. Ze względu na specyfikę dyscyplin sportowych ujętych w programie zawodów odbędą się one w dwóch różnych miejscach i dwóch różnych terminach. Zakopane (9 – 12 marca) będzie areną sportowych zmagań narciarzy, w Białymstoku (17 – 20 marca) będą rywalizowali ze sobą łyżwiarze i hokeiści halowi.

Światową tradycją jest, iż „Ogień Nadziei”, którym płonie Znicz Olimpijski znajdujący się w miejscu Ceremonii Otwarcia wspomnianych Igrzysk przynoszony jest przez sztafetę składającą się z członków policyjnej organizacji „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”, od ponad dwudziestu dwóch lat prowadzącej działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Organizacja, której Honorowym Przewodniczącym jest  zawsze Komendant Główny Policji realizuje kolejne przedsięwzięcie, którego jednym z aspektów jest szerzenie w naszym społeczeństwie wiedzy o istnieniu wśród nas wspomnianych osób.

I tym razem tradycji stanie się zadość, albowiem w dniach  9 (Zakopane) i 17 (Białystok) marca zaplanowaliśmy biegi z pochodnią płonącą „Ogniem Nadziei”. Oba biegi objął honorowym Patronatem Komendant Główny Policji. Trasy biegów, będą wiodły centralnymi ulicami obu miast by zakończyć się w miejscu Ceremonii Otwarcia każdej z obu części  wspomnianych Igrzysk. Po zakończeniu naszej misji ci z nas, którym pozwolą na to obowiązki służbowe pozostaną w na miejscu by jako wolontariusze służyć pomocą organizatorom Igrzysk w ich sprawnym przeprowadzeniu.

Aby nasza nieobecność w jednostkach nie była zbyt długa podzieliliśmy się na dwa dwudziestoosobowe zespoły, w których oprócz policjantów znajdują się emeryci policyjni w dalszym ciągu angażujący się w działalność organizacyjną, specjalni sportowcy, strażnicy: miejscy, graniczni, więzienni oraz strażacy. Każdy z zespołów będzie uczestniczyły w innej części Igrzysk i będzie mieszanką młodości oraz doświadczenia.