W dniach 13-21 września odbyły się w Antwerpii Europejskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Tradycyjnie poprzedził je bieg międzynarodowej sztafety Strzegących Prawa, która niosła „Ogień Nadziei” przywieziony z Grecji po terytorium Belgii. Bieg rozpoczął się w Brukseli i tam też zakończył albowiem ceremonia otwarcia Igrzysk odbywała się w jednym z pawilonów Światowej Wystawy Expo – 58 w pobliżu Atomium. Sztafeta składała się z reprezentantów 16 europejskich policji, do której przyłączali się policjanci reprezentujący policję miasta, do którego właśnie przybywała sztafeta. Polską organizację „Bieg z Pochodnia Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” godnie reprezentował sierż. sztab. Wojciech Noculak na co dzień pełniący służbę w Komendzie Miejskiej w Grudziądzu.

Udział naszego reprezentanta był możliwy dzięki finansowemu wsparciu firmy:

Serdecznie za nie dziękujemy.