„Strzegący Prawa” po raz kolejny pobiegną dla Olimpiad Specjalnych.

Pochodnia płonąca „Ogniem Nadziei” znowu pojawi się na ulicach śląskich miast. „Strzegący Prawa”, „Specjalni Sportowcy”, ich Bliscy oraz Wolontariusze – łącznie ponad 100-osobowa grupa biegaczy będzie niosła „Ogień  Nadziei” na XI Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Igrzyska odbędą się pod Honorowym Patronatem Pani Agaty Kornhauser – Duda. Bieg natomiast, po raz kolejny, obejmie Honorowym Patronatem Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

„Bieg z Pochodnią” wystartuje 9 czerwca około godziny 18:00 z katowickiej AWF, następnie biegnąca grupa przemieszczając się ulicami: Szmausa, Barbary, Poniatowskiego, Głowackiego, Jordana, Kilińskiego, Kopernika, Pl. Miarki, Kochanowskiego, Kościuszki, Św. Jana, Rynek, Al. Korfantego, Olimpijską dotrze do „Spotka” miejsca ceremonia otwarcia Igrzysk w czasie, której  jeden z biegnących z nami  „Specjalnych Sportowców”zapali przyniesionym „Ogniem Nadziei”  Znicz Igrzysk.

Członkowie organizacji „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” do końca Igrzysk,  jako wolontariusze będą pomagać specjalnym sportowcom. Do Organizacji należą policjanci, strażnicy więzieni, strażnicy miejscy oraz emerytowani funkcjonariusze tych służb. Sportowe zmagania będą odbywały się na obiektach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w „Biegu z Pochodnią”, a po nim, do dopingu „Specjalnym Olimpijczykom” w czasie łamania barier swych sportowych możliwości. W tym są naprawdę znakomici.